Erklæring om databeskyttelse

Denne erklæring om databeskyttelse for Lambi-webstedet (“Erklæring om databeskyttelse”) beskriver vores praksis for håndtering af persondata, herunder en beskrivelse af de indsamlede persondata samt hvordan disse persondata bearbejdes. Denne erklæring om databeskyttelse kan ændres uden forudgående varsel i den udstrækning, det er muligt inden for gældende lovgivning.

 

1.   Dataansvarlig

 

Metsä Tissue Oyj hovedkontorets registrerede adresse er Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Finland

2.   Kontaktperson

Kontakt os venligst pr. e-mail: privacy@metsagroup.com

 

 

3.   Formålet med og det juridiske grundlag for behandling af persondata

Metsä Tissue er en del af Metsä Group. Persondata anvendes af Metsä Tissue og deres datterselskaber og efter behov også af selskaber, der tilhører Metsä Group

De personer, hvis data bearbejdes, er besøgende på Lambi-webstedet samt alle personer, der giver feedback. 

Metsä Tissue anvender de indsamlede persondata til at kontakte dig og i forbindelse med tjenesteydelser, du har anmodet om. Metsä Tissue kan også anvende persondata i forbindelse med forretningsanalyse og -drift, forretningsoplysninger, forbedring af produkter og tjenester, personliggørelse af indhold samt reklame.

Vores juridiske grundlag for at indsamle og bearbejde er, hvis du besøger vores websted, en legitim interesse i at indsamle data om besøgende på webstedet for at kunne udvikle vores tjenester og levere målrettet reklame med henblik på en bedre reklameoplevelse. Hvis du giver kundefeedback, har Metsä Tissue en legitim interesse i at bearbejde disse data for at kunne forbedre vores produkter og tjenester samt at svare på feedback, hvis det ønskes. Ved direct marketing beder vi om samtykke til forskellige markedsføringskanaler, og hvis dine oplysninger ikke indsamles eller bearbejdes i forbindelse med andre tjenester, indsamles og bearbejdes dine personlige oplysninger efter samtykke. Du opgiver muligvis også dine persondata, når du deltager i en markedsføringskampagne eller lignende. Når det er tilfældet, indgår du en kontrakt med Metsä Tissue, hvor Metsä Tissue er ansvarlig for at levere den tjenesteydelse, du har bedt om (f.eks. deltage i en konkurrence eller skrive din mening om Metsä Tissues produkter eller tjenester), og dine data indsamles og bearbejdes i henhold til denne kontrakt. 

Metsä Tissue videregiver ikke persondata til uautoriserede tredjeparter. Metsä Tissue kan dele personlige oplysninger med tredjepart, som Metsä Tissue har engageret til at levere tjenesteydelser. Disse virksomheder er kontraktligt forpligtet til kun at bruge persondata, der videregives til dem, til at udføre de i kontrakten aftalte tjenesteydelser. Metsä Tissue kan også videregive persondata til myndigheder eller anden tredjepart, hvis det kræves i den gældende lovgivning.

 

4. Persondata, der bearbejdes

Persondata som:

·     Navn

·     Gade/vej, postnummer, by

·     Telefonnummer

·     E-mailadresse …

·     Køn

·     Husholdningens størrelse

·     Fødselsdato

 

 

Persondata, der er indsamlet i forbindelse med brug af tjeneste/websted osv., f.eks.:

·     Brug af tjeneste/websted

·     Oplysninger om enhed

·     Log-oplysninger 

·     IP-adresse

·     Placeringsoplysninger

·     Cookies og lignende teknologier

 

 

5. Regelmæssige informationskilder og cookies

 

 

Persondata leveres af personen selv ved brug af webstedet og ved afgivelse af kundefeedback. Persondata indsamles også af Metsä Tissue i forbindelse med den pågældendes brug af tjenester.

Vores websteder anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen og gøre den mere personlig. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på brugerens enhed af en webbrowser. Der er flere oplysninger om cookies på:

https://www.metsagroup.com/en/Pages/cookies.aspx

Når du benytter tjenesten, godkender du anvendelsen af cookies. Hvis du vil deaktivere cookies, skal du se i hjælpen til din browser, hvordan man gør. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du muligvis ikke få adgang til eller bruge tjenesten.

 

6. Sædvanlige destinationer for videregivne data og om dataene overføres til lande uden for EU/EØS

 

Metsä Tissue kan bearbejde persondata i jurisdiktioner, hvor Metsä Tissue er tilstede. I visse tilfælde benytter Metsä Tissue eksterne leverandører til at indsamle, anvende, analysere og på anden måde bearbejde information på deres vegne. Disse leverandører må kun bruge personlige oplysninger, der deles med dem, til at udføre de tjenesteydelser, som Metsä Tissue har engageret dem til at levere.  Metsä Tissue kan også dele dine personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, regler, juridiske processer eller myndighedskrav.

Persondataene kan bearbejdes inden for EU/EØS og uden for EU/EØS. Metsä Tissue overfører kun dine personlige oplysninger til områder uden for EU/EØS i overensstemmelse med et af følgende juridiske grundlag:

• modtagerlandet vurderes af Europa-Kommissionen at kunne levere tilstrækkelig beskyttelse af dine personlige oplysninger

• vi har foranstaltet tilstrækkelig beskyttelse af overførslen ved at benytte modelklausuler fra Europa-Kommissionen for overførsel af personlige oplysninger til tredjelande eller

• du har givet dit samtykke til overførslen, eller der er et andet juridisk grundlag for overførslen i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse.”

 

7. Datasikkerhed

Persondata behandles omhyggeligt og fortroligt Persondata tilgås kun af personale, hvis job kræver bearbejdning af persondata.

Brugere logger ind i systemet, der indeholder persondata, ved enten at angive deres personlige bruger-ID og adgangskode, eller ved benytte single-sign-on-teknologi. Brugerrettigheder kræver separat godkendelse fra udpegede medarbejdere hos Metsä Tissue.

Alle persondata er beskyttet af passende tekniske og organisatoriske datasikkerhedsforanstaltninger, der revideres regelmæssigt, mod utilsigtet eller ulovlig adgang, ændring, destruktion eller anden bearbejdning, herunder uautoriseret videregivelse og overførsel. Disse foranstaltninger omfatter fornødne firewalls, sikre serverrum og opdateret praksis for kontrol med adgangen til ICT-systemer.

 

 

8. Dine rettigheder

 

 

 

 

 

 

Du har ret til at:

• tilgå, opdatere, fjerne og rette dine persondata.

• annullere dit samtykke i de tilfælde, hvor bearbejdningen af persondata er baseret på dit samtykke Dine data bearbejdes efter dit samtykke kun til markedsføringsformål, og du kan annullere dit samtykke som beskrevet nedenfor

• protestere mod brugen af dine persondata i relation til din særlige situation, da vores juridiske grundlag for at bearbejde dine persondata er i vores legitime interesse

• forlange, at Metsä Tissue begrænser bearbejdningen af dine persondata

 

Du kan gøre brug af ovenstående rettigheder ved at kontakte os via vores websted om databeskyttelse, ved at møde op personligt eller pr. post på adressen i nærværende afsnit 8. Metsä Tissue kan bede dig om af indgive din anmodning skriftligt, og vi får altid bekræftet din identitet, inden vi behandler din anmodning.

Hvis du er utilfreds med måden, vi bearbejder dine personoplysninger på, kan du klage til den kompetente tilsynsmyndighed, som er ansvarlig for overvågningen af overholdelse af gældende lovgivning om databeskyttelse.

 

Anmodninger skal indgives skriftligt til:
Metsä Tissue Oyj

Attn:  Legal Services

Revontulenpuisto 2

02100 Espoo

Finland

 

Anmodninger kan indgives personligt på følgende adresse:
Revontulenpuisto 2

020100 Espoo

Finland

Hvis du indgiver anmodningen personligt, skal du medbringe gyldig legitimation med billede.

 

 

 

 

 

 


9. Politik for opbevaring af data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persondata opbevares kun så længe, som det er nødvendigt og berettiget, eller så længe som det kræves ifølge gældende lovgivning.

 

For besøgende på Metsä Tissues Lambi-websteder og for personer, der giver os feedback, gælder det, at persondata aktivt vedligeholdes i den tid, samarbejdet varer. Persondata markeres som passive ved afslutningen af samarbejdet, hvorefter dataene ikke længere anvendes aktivt. Alle persondata, der er markeret som passive, slettes i overensstemmelse med Metsä Tissues principper for opbevaring af data. Persondata kan dog opbevares i en længere periode, hvis det kræves ifølge gældende lovgivning, eller ved fremsættelse af krav eller pga. retssager eller interne undersøgelser.

 

Vores websted anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen og gøre den mere personlig. Når du benytter webstedet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Få mere at vide. Lukk