Integritetspolicy

Denna integritetspolicy för Lambi-webbplatsen (”integritetspolicy”) beskriver våra rutiner för hantering av personuppgifter samt de insamlade personuppgifterna och hur de behandlas. Integritetspolicyn kan ändras utan föregående meddelande i den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

 

1.   Personuppgiftsansvarig

 

Metsä Tissue Oyj registrerad adress för huvudkontoret på Revontulenpuisto 2, 02100 Esbo, Finland

2.   Kontaktperson

Kontakta oss via e-post: privacy@metsagroup.com

 

 

3.   Syfte och juridisk bakgrund för hantering av personuppgifter

Metsä Tissue ingår i Metsä Group. Personuppgifterna används av Metsä Tissue och dess dotterbolag och då det är relevant av företag som tillhör Metsä Group

Personerna vars uppgifter behandlas är besökare på Lambi-webbplatsen och alla som lämnar feedback. 

Metsä Tissue använder insamlade personuppgifter för att kontakta dig och i samband med att vi tillhandahåller tjänster som du har begärt. Metsä Tissue kan även använda personuppgifter till verksamhet och verksamhetsanalys, Business Intelligence, förbättringar av produkter och tjänster, anpassning  av innehåll och annonser

Den juridiska bakgrunden för att samla in och behandla personuppgifter om du surfar på webbplatsen är ett berättigat intresse av att samla in uppgifter om webbplatsbesökare för att utveckla våra tjänster och ge riktade annonser för en bättre upplevelse. Om du lämnar kundfeedback till Metsä Tissue har företaget ett legitimt intresse av att behandla uppgifter för att förbättra produkter och tjänster, samt att svara på feedback om så önskas. För direkt marknadsföring ber vi om samtycke för olika markandsföringskanaler och om dina uppgifter inte samlas in eller behandlas med andra tjänster samlas personuppgifter in och behandlas utifrån samtycke. Du kan även lämna dina personuppgifter om du deltar i en marknadsföringskampanj eller liknande. När du gör det ingår Metsä Tissue och du i ett avtal där Metsä Tissue ansvarar för att tillhandahålla de tjänster som du begärt (som att vara med i en tävling, lämna åsikter om Metsä Tissues produkter och tjänster) och dina uppgifter samlas in och behandlas baserat på det avtalet. 

Metsä Tissue avslöjar inte personuppgifter till obehöriga tredje parter. Metsä Tissue kan dela uppgifterna med tredje parter som Metsä Tissue har anlitat för att tillhandahålla tjänster. Enligt avtal använder dessa företag endast personuppgifter som de har fått tillgång till för att utföra avtalade tjänster. Metsä Tissue kan även avslöja personuppgifter till myndigheter eller andra tredje parter om det krävs i tillämplig lagstiftning.

 

4. Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter som:

·     Namn

·     Gatuadress, postadress, ort, land

·     Telefonnummer

·     E-postadress

·     Kön

·     Hushållets storlek

·     Födelsedatum

 

 

Personuppgifter som samlas in i samband med användning av tjänsten/webbplatsen, som:

·     Användning av tjänst/webbplats

·     Enhetsinformation

·     Logginformation

·     IP-adress

·     Platsinformation

·     Cookies och liknande teknik

 

 

5. Informationskällor och cookies

 

 

Personuppgifter tillhandahålls av individen vid användning av webbplatsen och när kundfeedback ges. Personuppgifter samlas även in av Metsä Tissue i samband med individens användning av tjänsten.

Våra webbplatser använder cookies för att skapa en bättre och mer personlig upplevelse. En cookie är en liten textfil som sparas på användarens enhet av webbläsaren. Mer information om cookies finns på:

https://www.metsagroup.com/en/Pages/cookies.aspx

Genom att använda tjänsten godkänner du användning av cookies. Om du vill inaktivera cookies kan du gå till webbläsarens hjälpmeny för att lära dig mer. Om du inte godkänner cookies kanske du inte kan komma åt eller använda tjänsten

 

6. Destinationer för avslöjade uppgifter och huruvida uppgifter överförs till länder utanför EU/ EEA

 

Metsä Tissue får behandla personuppgifter inom de jurisdiktioner där Metsä Tissue finns. I vissa fall använder Metsä Tissue externa tjänsteleverantörer till att samla in, använda, analysera och på annat sätt behandla uppgifterna. Dessa tjänsteleverantörer har avtalat att endast använda personuppgifter som de tar del av till att utföra de tjänster som Metsä Tissue har anlitat dem för.  Metsä Tissue kan även tillhandahålla dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att uppfylla alla tillämpliga lagar, föreskrifter, juridiska processer och bindande begäranden från myndigheter.

Personuppgifter kan behandlas inom EU/EEA och utanför EU/EEA. Metsä Tissue överför endast dina personuppgifter utanför EU/EEA baserat på något av de juridiska skälen som beskrivs nedan:

• mottagarlandet anses av Europeiska kommissionen ge tillräckligt skydd för dina personuppgifter

• vi har tillräckliga skydd för överföringen genom användning av typklausuler för överföring av personuppgifter till tredje länder som utfärdats av Europeiska kommissionen eller

• du har godkänt överföringen eller så finns det en annan juridisk grund för överföringen i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd för personuppgifter.

 

7. Datasäkerhet

Personuppgifter hanteras försiktigt och med sekretess. Personuppgifter hanteras endast av personal med ansvarsområden som kräver behandling av personuppgifter.

Användare loggar in i systemet som innehåller personuppgifter antingen genom att ange personliga användar-ID:n och lösenord eller genom att använda enkel inloggning. Användarbehörigheter kräver ett särskilt godkännande av utsedd Metsä Tissue-personal.

Alla personuppgifter skyddas med regelbundet granskade och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för datasäkerhet vilka motverkar oavsiktlig eller otillåten åtkomst, ändring, förstöring eller annan behandling, inklusive otillåtet avslöjande och överföring. Åtgärder omfattar lämpliga brandväggar, säkra serverrum och uppdaterade rutiner för hantering av åtkomst till IT-system.

 

 

8. Dina rättigheter

 

 

 

 

 

 

Du har rätt till att:

• få åtkomst till, uppdatera, ta bort och korrigera dina personuppgifter

• dra tillbaka ditt godkännande i de fall då behandling av personuppgifter utgår från ditt godkännande. Dina uppgifter behandlas endast om du godkänner att de används i marknadsföringssyfte och du kan dra tillbaka ditt godkännande enligt anvisningarna nedan

• invända mot användningen av dina personuppgifter baserat på din specifika situation när vår juridiska grund för att behandla dina uppgifter grundar sig på vårt berättigade intresse

• begära att Metsä Tissue begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan utöva dina rättigheter ovan genom att kontakta oss genom vår integritetswebbplats, genom att besöka oss personligen eller skicka ett brev till adressen som anges i avsnitt 8. Metsä Tissue kan begära att du skriftligen beskriver din begäran och kommer alltid att bekräfta din identitet innan din begäran hanteras.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att klaga hos den tillsynsmyndigheten som ansvarar för kontroll av efterlevnad med tillämplig lagstiftning om skydd för personuppgifter.

 

Begäranden ska skickas i skrift till:
Metsä Tissue Oyj

Attn:  Legal Services

Revontulenpuisto 2

02100 Espoo

Finland

 

Begäranden kan skickas till oss personligen på:
Revontulenpuisto 2

020100 Espoo

Finland

Om du skickar en begäran personligen måste giltigt ID med bild presenteras.

 

 

 

 

 

 

9. Policy för skydd av personuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personuppgifter lagras endast så länge som det behövs och är motiverat eller krävs enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter för besökare på Metsä Tissues webbplats för Lambi och de som ger återkoppling till oss hanteras aktivt under livscykeln för samarbetet i fråga. Personuppgifter sätts som passiva i slutet av samarbetet varefter de inte längre används aktivt. Alla personuppgifter som anges som passiva raderas i enlighet med Metsä Tissues principer för datalagring. Personuppgifter kan dock lagras under en längre tid om det krävs av gällande lag eller för fordringar, tvister eller interna utredningar.

 

Vår webbplats använder cookies för att skapa en bättre och mer personlig upplevelse. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer. Stäng